Author: Louisa Loveluck

Isil destroys Roman-era columns in Palmyra during execution

(Syria)

Louisa Loveluck (2015). Isil destroys Roman-era columns in Palmyra during execution. The Telegraph. 26 October.