Author: Giota Mirtsioti

A guardian of Syria's imperiled cultural heritage

(Syria)

Giota Mirtsioti (2016). A guardian of Syria's imperiled cultural heritage. eKathimerini. 29 September.