Author: Łukasz Gazur

"Królowa Korony Polskiej" wróci do kraju?

(Poland)

"Queen of the Polish Crown" will return to the country?

Łukasz Gazur (2017). "Królowa Korony Polskiej" wróci do kraju?. Dziennik Polski. 27 January.