"Królowa Korony Polskiej" wróci do kraju?

("Queen of the Polish Crown" will return to the country?)

Łukasz Gazur (2017). "Królowa Korony Polskiej" wróci do kraju?. Dziennik Polski. 27 January.

Title "Królowa Korony Polskiej" wróci do kraju?
Title (translated) "Queen of the Polish Crown" will return to the country?
Publication Date 27th Jan 2017
Author
Source Dziennik Polski
Country Poland
Region Europe
Art type Art
Subject Theft, Restitution
Comments The Jan Matejko piece missing since WWII has surfaced on the market.
Link http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/krolowa-korony-polskiej-wroci-do-kraju,11733194/?sso_token=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6InZlcjEiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJpZCI6InNzby03OTNmZTViZTU2OTA2N2Y2NjUyN2NhZTgxYjQwNzU0NyIsInJlcXVlc3RfaWQiOiIxRDk4REYxOTMwQzM2NThFIiwiZXhwIjoxNDg1NTI1NjMwfQ.NTLwIy9_GsAaPEQdLywdUusQBL3V-nQc8Mv9vGyyxP4Kh9tDxwIpbI2uOrnUEDQWB3xuVE4ekSWjYht1PNcicTtsNGRBbhl-uYQFKdBptpmS7IMMFwCecUm6vn0BuGUgVvcORWH1zYi9eLAwZP4VFMdRaUKoIJ76AobrJ4tmruI
Permalink https://web.archive.org/web/20170127135932/http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/krolowa-korony-polskiej-wroci-do-kraju,11733194/