மதுரை கோயிலில் 120 வருட பழமையான நடராஜர்- சிவகாமியம்மன் ஐம்பொன் சிலைகள் திருட்டு

(120-year-old idol stolen)

Vijayalashmi (2015). மதுரை கோயிலில் 120 வருட பழமையான நடராஜர்- சிவகாமியம்மன் ஐம்பொன் சிலைகள் திருட்டு. One India. 29 June.

Title மதுரை கோயிலில் 120 வருட பழமையான நடராஜர்- சிவகாமியம்மன் ஐம்பொன் சிலைகள் திருட்டு
Title (translated) 120-year-old idol stolen
Publication Date 29th Jun 2015
Author
Source One India
Country India
Region South and East Asia
Art type Sacred Art
Subject Theft
Comments A 120 year old Nataraja idol was stolen from a private temple while reconstruction work was taking place.
Link http://tamil.oneindia.com/news/tamilnadu/ancient-idols-theft-madurai-229871.html
Permalink http://web.archive.org/web/20150630073942/http://tamil.oneindia.com/news/tamilnadu/ancient-idols-theft-madurai-229871.html