Author: Gu Liping

Jackie Chan donates replicas of 12 zodiac antiquities to a museum in Taiwan

(Taiwan)

Gu Liping (2015). Jackie Chan donates replicas of 12 zodiac antiquities to a museum in Taiwan. ECNS. 30 December.