Author: Grażyna Zawadka

Wracają nieliczne utracone dzieła sztuki

(Poland)

Few lost artworks returned

Grażyna Zawadka (2017). Wracają nieliczne utracone dzieła sztuki. Rzeczpospolita. 18 May.