Author: Bassam Za'za'

Six men jailed over Dh40,000 theft from villa

(United Arab Emirates)

Bassam Za'za' (2016). Six men jailed over Dh40,000 theft from villa. Gulf News. 28 November.